ژله و پاستیل

با پیگیری نوآوری‌ها با طعم‌دهنده‌های متخصص و تیم کاربردی، ما طعم‌های انحصاری و پرطرفدار را برای گروه محصولات ژله ای و آب نباتی خود ارائه می دهیم.
پودرهای ژله / پاستیل ها/ آب نبات ها / با طعم و رنگهای فریبنده فرموله شده اند.