محصولات لبنی

ما همچنان به ایجاد و توسعه طعم‌های جدید که نشان‌دهنده نوآوری و تمایز است، با نیازهای تکنولوژیکی خاص شیر و محصولات لبنی با حس کیفیت و طعم بالا، ادامه می‌دهیم.

شیر / ماست / بستنی / قهوه بستنی / پنیر / صحرای شیری / پودینگ / کفیر / کره