طعم های مربوط به BEVERAGES

دریافت اطلاعات
نوآوری کلید موفقیت در صنعت نوشیدنی است. این بخش بسیار پویا و به طور مداوم با توجه به اندازه نسبی و مقرون به صرفه بودن محصول نهایی، تغییر می کند. مصرف کنندگان به راحتی می توانند نوشیدنی های جدید را امتحان کنند، زیرا که ما کنجکاوی طبیعی ما را برای «چیزی جدیدی انجام می دهیم» را بدون خرید چیزی بیش از حد زیاد یا گران قیمت ترجیح می دهیم.